Allergiinformation

ALLERGENER GENERELLT OCH ALLERGENER I VÅRA PRODUKTER.

Tillverkare och hanterare av livsmedel ska kontinuerligt bevaka ny information om allergener, exempelvis genom riktlinjer och rekommendationer från branschorgan och myndigheter. Den nya informationen måste omgående värderas utifrån de förhållandena i den aktuella hanteringen.

Vi har i nuläget (Juni 2010) valt att enbart behandla de ämnen som specificeras som allergener i EG-direktivet 2003/89/EG och 2006/142/EG.

Förutom de produkter som specificeras som allergener finns en utökad lista med produkter som kan behöva beaktas. Vi är medvetna om att många av de ämnen som finns med i den utökade listan kan orsaka allvarliga reaktioner hos enskilda individer och kommer att ta ställning till om vi ska ta med dessa produkter i ett senare skede.

Nedanstående kursiva avsnitt är hämtat från Livsmedelsindustrins och dagligvaruhandelns branschriktlinjer för Allergi och annan överkänslighet (Hantering och märkning av livsmedel April 2005 samt ändring Mars 2009).

För mer information:
https://www.livsmedelsforetagen.se/app/uploads/2013/07/Allergiriktlinjer-slutlig-version-2015.pdf

 

Enligt EG-direktiv 2003/89/EG och 2006/142/EG måste följande ingredienser och produkter av dessa alltid anges i ingrediensförteckningen:

 • Spannmål som innehåller gluten
 • Kräftdjur och produkter därav
 • Ägg och produkter därav
 • Fisk och produkter därav
 • Jordnötter och produkter därav
 • Sojabönor och produkter därav
 • Mjölk och produkter därav
 • Nötter
 • Selleri och produkter därav
 • Senap och produkter därav
 • Sesamfrö och produkter därav
 • Svaveldioxid och sulfit i koncentrationer på mer än 10 mg/ kg eller 10 mg/liter.
 • Lupin och produkter därav
 • Blötdjur och produkter därav

De allergena ämnen och produkter som finns upptagna i EG-direktivet och som ingår i produkter och sortiment från BORGEBY KRYDDGÅRD är:

 • Spannmål som innehåller gluten
 • Kräftdjur och produkter därav
 • Fisk och produkter därav
 • Sojabönor och produkter därav
 • Mjölk och produkter därav
 • Nötter
 • Selleri och produkter därav
 • Senap och produkter därav
 • Sesamfrö och produkter därav

Vi bedömer kontamineringsrisken som liten. Råvarorna lagras i enskilda förpackningar men i samma lokal. All utrustning samt förpackningsmaskiner som kommer i kontakt med allergena råvaror rengörs noga efter användning.